Porady dotyczące bezpieczeństwa fajerwerków

Dzień Niepodległości już minął, ale sezon fajerwerków wciąż trwa, a obrażenia i śmierć związane z fajerwerkami stanowią realne i poważne zagrożenie. Według rocznego raportu dotyczącego fajerwerków z 2014 r., opracowanego przez amerykańską Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (Consumer Product Safety Commission), w ubiegłym roku w wyniku odpalenia fajerwerków zginęło co najmniej 11 osób, a 10 500 odniosło obrażenia. Podczas gdy najczęstsze obrażenia dotyczyły dłoni i palców (około 36%), około 1 na 5 obrażeń (19%) dotyczyło oczu, gdzie najczęstsze były stłuczenia, rany i ciała obce w oczach. Zagrożenie dla oczu jest poważne i może prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku i utraty wzroku. Fajerwerki mogą rozerwać gałkę oczną, spowodować oparzenia chemiczne i termiczne, otarcia rogówki i odwarstwienie siatkówki. Niestety, dzieci w wieku 5-9 lat miały najwyższy szacowany wskaźnik urazów związanych z fajerwerkami leczonych na oddziałach ratunkowych (5,2 urazów na 100 000 osób), a dzieci poniżej 15 roku życia stanowiły 35% wszystkich urazów. Prawie połowa poszkodowanych to osoby postronne, które nie używały fajerwerków. Oto pięć wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas oglądania fajerwerków:

  • Najbezpieczniej jest oglądać fajerwerki na profesjonalnych pokazach publicznych, a nie w domu.
  • Podczas oglądania fajerwerków należy uważnie stosować się do barier ochronnych i oglądać je z odległości co najmniej 500 stóp.
  • Nigdy nie dotykaj niewybuchów fajerwerków. Natychmiast skontaktuj się z miejscową strażą pożarną lub policją, aby je usunąć.
  • Nigdy nie pozwalaj małym dzieciom bawić się jakimikolwiek fajerwerkami, nawet iskrownikami.
  • W przypadkach, gdy fajerwerki są legalne, należy używać ich w sposób bezpieczny. Każdy, kto zajmuje się fajerwerkami lub jest osobą postronną, powinien nosić odpowiedni sprzęt ochronny i okulary spełniające krajowe standardy bezpieczeństwa.
  • Profesjonalne fajerwerki powinny być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pirotechników.

Jeśli dojdzie do urazu oka związanego z fajerwerkami, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W miarę możliwości należy pozostawić oko w spokoju, nie trzeć go, nie płukać, nie uciskać ani nie próbować usuwać przedmiotu, który dostał się do oka. Oprócz znajomości zagrożeń i środków ostrożności, ważne jest, aby uczyć dzieci o bezpieczeństwie fajerwerków. Pamiętaj, że fajerwerki, choć w odpowiednim otoczeniu stanowią świetną zabawę, są urządzeniami wybuchowymi i jako takie powinny być traktowane.