Refundacja okularów

Refundacja...

Według Kodeksu Pracy obowiązkiem każdego pracodawcy będzie dostarczanie pracownikowi wszelkich środków...

Kiedy pracodawca...

W pewnych okolicznościach pracodawca jest zwolniony z obowiązku refundowania zatrudnionym przez siebie osobom...

Refundacja...

Oczywiste jest, że refundacja okularów powinna być poprzedzona wizytą u okulisty. Lekarz, któremu złożymy...